नागपूर येथील महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशेन मध्ये तांत्रिक पदाच्या २०६ जागा.

नागपूर येथील महाराष्ट् मेट्रो  रेल कॉर्पोरेशन यांच्या आस्थापनेवरील ‘तांत्रिक’ पदाच्या एकूण २०६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ९ नोव्हेंबर २०१७.

वेबसाईट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *